Dom zdravlja Medveđa
Dobrodošli na zvaničnu internet prezentaciju
Copyright © 2009 by "M" k.d. Medvedja ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: nenadmihajlovic@ymail.com
[Nazad] [Dalje]
    

    Broj osiguranika iz 2014 godine na prostoru opštine Medvedja  /524km2/ je 7.688  ili 14,67osiguranik na km2, što opštinu Medvedja svrstava medju 10 najredje naseljenih područja u Republici /manje od 14,67 osiguranik na km2/. U periodu 1948-2002. godine smanjen je broj osiguranika za 47,9%. Kretanje stanovništva na području opštine Medvedja, pored apsolutnog smanjenja stanivništva, karakterišu dve osnovne determinante: /a/ migracioni procesi i /b/ negativni prirodni priraštaj. Naselja su usitnjena, rasuta i razbijenog tipa. Čitavo seosko područje je zahvaćeno jakim migracionim procesima. Od 43 seoska naselja 11 imaju manje od 100 stanovnika, 17 izmedju 100 i 300, od 300-500 stanovnika ima 4 naselja, od 500-1000 stanovnika ima 4 naselja, dok 6 naselja beleže ispod 50 stanovnika, sa sve izraženijom tendencijom gašenja čitavih domaćinstava. Najveća seoska naselja su Tulare /725/, Gazdare /852/ i Sijarinska Banja /668/, u kojima je, takodje u medjupopisnom periodu zabeležen pad osiguranika.

    Relevantni odnos ova dva kontingenta – indeks starenja iznosi 97,5  - i drastično prelazi granicu početka starenja stanovništva /40%/, što ukazuje da je stanovništvo opštine zahvatio proces starenja i da je ovaj indeks približan proseku republike /100,7/.

     Pored toga, u Medvedji je veoma nepovoljna obrazovna i kvalifikaciona struktura stanovništva. Naime, 38,8% stanovništva je bez školske spreme ili nepotpunim osnovnim obrazovanjem, dok visoko obrazovni kadar /viša i visoka škola/ čini svega 4%  populacije stare 15 i više godina.Visoko učešće ženskog stanovništva bez osnovnog obrazovanja, proporcionalno veliki broj stanovnika ima samo osnovno obrazovanje, iznadprosečan je broj nepismenih /9,7%, tri puta veća od republičkog proseka/. Nacionalnu strukturu stanovništa čine Srbi /66,6%/, Albanci /26,2%/ i Crnogorci /3,5%/.

Svi pokazatelji ekonomnske strukture stanovništva, osim stepena iskorišćenja radnog kontingenta, kreću se ispod 50% proseka Republike. Kritična masa aktivnog stanovništva je veoma skromna /41,4% ukupnog stanovništva. Poljoprivredno stanovništvo učestvuje u ukupnom sa 27,8%, dok njegov aktivni deo 59,2%. Dominantan broj stanovnika spada u kategoriju radno-sposobnog stanovništva /57,6%/, što se može uzeti u obzir kao značajan razvojni potencijal koji će opredeljujuće uticati na tržište rada i zaposlenost.

Dom Zdravlja Medveđa ul. Šetalište br.5 16240 Medveđa, Tel / Fax: ( direktor )  016 891-236, Tel: ( Računovodstvo ) 016 891-605, Tel: ( Opšta medicina-šalter ) 016 891-237. Mb: 17682547, PIB: 104969497, Šifra delatnosti: 85120, Tekući računi ( samostalni ): 840-758668-38, ( donatorski ): 840-856461-54
Anketa
Pitajte lekara
Veoma zadovoljan
Zadovoljan
Delimično zadovoljan
Uglavnom nezadovoljan
Nezadovoljan
Dali ste zadovoljni uslugama u Domu zdravlja Medveđa ?
Pitanje
Vaše ime i prezime
E-mail adresa
Adresa
Pitanje je za lekara:
( Ime lekara ili specijalnost )

 

Proverite dali ste izabrali svog lekara u Domu zdravlja Medveđa. U polje ispod unesite Vaš JMBG.