Dom zdravlja Medveđa
Dobrodošli na zvaničnu internet prezentaciju
Copyright © 2009 by "M" k.d. Medvedja ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: nenadmihajlovic@ymail.com
[Nazad]
Epidemiološka karakteristika područja
     Područje opštine Medveđa, posmatramo s aspekta epidemiološke problematike, uvek je aktuelno, zbog geografskog položaja, ekonomske nerazvijenosti, loših higijensko-sanitarnih prilika, loših navika i običaja, neprosveđenosti i niske zdravstvene kulture stanovništva.
     Analizirajući opšta oboljenja od zaraznih, i parazitarnih bolesti bitna karakteristika je izmena strukture samih zaraznih i parazitarnih bolesti u njihovoj zastupljenosti u opštem oboljevanju.
     Do znatnog pada morbiditeta ili eliminacije nekih zaraznih bolesti došlo je zbog organizovanog programskog rada na suzbijanju i sprečavanju ovih bolesti kao i sprovođenjem zakonom obaveznih vakcinacija.
     Pet najšešćih grupa bolesti iz ambulantnog morbiditeta su:
Dispanzer opšte medicine

1. Bolesti krvotoka
2. Bolesti respiratornog sistema
3. Bolesti mišićno koštanog sistema
4. Bolesti mokraćno polnog sistema
5.
Simptomi, znaci patološki, klinički i lab nalazi
Pedijatrija

1. Bolesti sistema za disanje
2. Simptomi, znaci patološki, klinički i lab nalazi
3. Bolesti sistema za varenje
4. Bolesti kože i potkožnog tkiva
5. Bolesti mokraćno-polnog sistema

Služba za zdravstvenu zaštitu žena

1.
Faktori koji utiču na zdrav.stanje i kontakt    sa zdravstvenom službom
2.
Bolesti polno-mokraćnog sistema
3. Tumori
4. Trudnoća, radjanje i babinje

5.Bolesti mokraćno-polnog sistema

Dom Zdravlja Medveđa ul. Šetalište br.5 16240 Medveđa, Tel / Fax: ( direktor )  016 891-236, Tel: ( Računovodstvo ) 016 891-605, Tel: ( Opšta medicina-šalter ) 016 891-237. Mb: 17682547, PIB: 104969497, Šifra delatnosti: 85120, Tekući računi ( samostalni ): 840-758668-38, ( donatorski ): 840-856461-54
Anketa
Pitajte lekara
Pitanje
Vaše ime i prezime
E-mail adresa
Adresa
Pitanje je za lekara:
( Ime lekara ili specijalnost )
Veoma zadovoljan
Zadovoljan
Delimično zadovoljan
Uglavnom nezadovoljan
Nezadovoljan
Dali ste zadovoljni uslugama u Domu zdravlja Medveđa ?

 

Proverite dali ste izabrali svog lekara u Domu zdravlja Medveđa. U polje ispod unesite Vaš JMBG.