Амбуланте

ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ СИЈАРИНСКА БАЊА И ЛЕЦЕ

Од понедељка до петка и једна радна субота од 07:00-14:30 часова

ЗДРАВСТВЕНА  АМБУЛАНТА ТУЛАРЕ

Доктор понедељком од 07:00-14:30

Медицинска сестра/техничар сваког радног дана од 07:00-14:30

Од понедељка до петка и једна радна субота у месецу од  07:00-14:30

ЗДРАВСТВЕНА  АМБУЛАНТА РАВНА БАЊА

Доктор и медицинска сестра средом од 07:00-14:30

Од проглашења ковид инфекције, неактивне су амбуланте  Бучумет и Реткоцер.