Служба опште медицине са кућним лечењем, негом и специјалистичко консултативном делатношћу из интерне медицине

Служба опште медицине

сваким даном од 00-24

Прва смена 07:00-19:00

Друга смена 19:00-07:00

Од понедељка до петка и једна радна субота у месецу од 07:00-14:30

Одсек за ХМП и кућно лечење

Лекар специјалиста ургентне медицине сваког радног дана од 07:00-14:00

Медицинска сестра/техничар сваког дана 07:00-17:00

Одсек за специјалистичко консултативну делатност из интерне  медицине