Управа

Директор Дома здравља

др Драган Анђелковић

Помоћник директора

др Марина Арсић

Главна сестра 

Марина Перишић

У управљању Домом здравља учествују: Управни одбор, Надзорни одбор, Стручни савет и Стручни колегијум.