Управа

Директор Дома здравља

др Драган Анђелковић

Главна сестра 

Марина Перишић

У управљању Домом здравља учествују: Управни одбор, Надзорни одбор, Стручни савет и Стручни колегијум.