Служба за правно-кадровске, економско-финансијске и техничке послове

Одсек за правно административне послове

Од понедељка до петка и једна радна субота од 07:00-14:30

Одсек за економско-финансијске послове

Од понедељка до петка и једна радна субота од 07:00-14:30

ИТ одсек

Од понедељка до петка и једна радна субота од 07:00-14:30

Одсек за санитетски транспорт болесника

Сваким даном од 00:00-24:00   рад у сменама

Одсек за техничко-инвестиционо и хигијенско одржавање објекта:

 Хигијеничарке од понедељка до петка и једна радна субота :

Прва смена од 07:00- 14:30

Друга смена 13:30-21:00

Помоћни радник за прање и хемијско чишћење

Од понедељка до петка и једна радна субота од 07:00-14:30 часова

Домар-мајстор одржавања-ложач:

За време грејне сезоне од 06:00-13:00 и од 18:00-20:00  (прерасподела радног времена на годишњем нивоу)