Служба за здравствену заштиту деце, жена и поливалентна патронажа

Одсек за здравствену заштиту деце и жена

Од понедељка до петка и једна радна субота у месецу од 07:00-14:30

Одсек за поливалентну патронажу

Од понедељка до петка и једна радна субота од 07:00- 14:00