Контакт

Служба опште медицине:

tel. 016/891-237; 063/1162-199

Директор:

tel. 016/891-236; 063/422-010

e-mail: direktor@dzmedvedja.com

Рачуноводство:

tel. 016/891-605

e-mail: racunovodstvo@dzmedvedja.com